Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szervezete

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook
  Megjelent a NEFMI 24/2011(V.18.) rendelete
  A nemzeti erõforrás miniszter 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályairól A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás a […]

  Megjelent a NEFMI 25/2011 (V.18.) rendelete
  A nemzeti erõforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszá […]

  A 2011. évi LXI törvény az Alkotmány 70/E §-át kiegészíti!
  a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról1     Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország Alaptörvényéhez kapcsolódó egyes, az Alaptörvén […]

  Jogszabály a 2012. évi munkszüneti napok rendjéről
  A Magyar Közlöny 2011/119 számában megjelent a 39/2011 (X.14.) NGM rendelet, amely a 2012. évi munkaszüneti napokról rendelkezik. 

  Módosul a 138/1992 (X.8.) Korm. rendelet
  213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet (hatályos: 2011.10.15 - )        Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 213/2011. (X. 14.) Korm. rendeleta közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. ( […]

  Erzsébet utalvány
   Tisztelt Partnerünk, leendő Megrendelőnk!   Kérem, engedje meg, hogy tájékoztassam Önt arról, hogy Magyarország Országgyűlése elfogadta „Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények” módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely 2012. január 1-től a béren kívüli juttatási elemek közé emeli az Erzsébet-utalványt.   A Magyar Nemzeti Üdülési Ala […]

  Sokakat érintő jogszabályok
  Megjelent a Magyar Közlöny 2011/139 számában:   - a 2011. évi CLIV. törvény A megyei önkormányzatok konszolidációjáról és a megyei intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről;   - a 2011. évi CLV. törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

  Új adótörvények
  Megjelent a Magyar Közlöny 2011/140 számában a 2011. évi. CLVI. törvény Egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról címmel. 

  Törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről
  A Magyar Közlöny 148/2011. számában megjelent a 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

  A gyakorlati képzés költségeinek elszámolása
  Megjelent a 2011/155. Magyar Közlönyben a 280/2011. (XII.20.) Korm. rendelet, “A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásnál figyelembe vehető gyakorlati képzési normák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról”. Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook