A Falu

A Falu, a vidékfejlesztők és környezetgazdák negyedévente, vagyis évszakonként megjelenő folyóirata. Minősített tudományos folyóirat, ezért az abban közölt tanulmányok megfelelnek a Magyar Tudományos Akadémia tudományos minősítési követelményeinek. Valamennyi tanulmányhoz angol nyelvű összefoglaló tartozik, s a dolgozatok végén a felhasznált irodalomjegyzéket is feltüntetjük. A folyóiratban publikált tanulmányok tematikája változatos: a szociológia, közgazdaságtan, földrajztudomány, a környezet- és természetvédelem, közigazgatás, agrárgazdaságtan, politikatudomány stb. tudományok-tudományterületek cikkei egyaránt megtalálhatók a lapban. Míg a módszertani megközelítés különböző, a vizsgálat tárgya (a vidék; elsősorban a magyar vidék) megegyezik. A cikkek kisebb hányada inkább ismeretterjesztő, közéleti jellegű, ám ezek is tudományos igényességgel íródnak. A lap a felsorolt tudományterületek közötti magas színvonalú párbeszédét igyekszik biztosítani, ezért szívesen várjuk az e területek elmélyült ismerőinek vitagerjesztő és megoldásokat javasló cikkeit. Egyúttal arra is törekszünk, hogy a releváns eseményekről, illetve kiadványokról beszámoljunk, s ennek megfelelően könyvrecenziókat és konferenciaismertetőket közöljünk értő szerzők tollából.


A Falu