Mezőgazdasági Technika

A Mezőgazdasági Technika folyóirat Magyarország egyetlen tudományos igényességű, mezőgazdasági műszaki-fejlesztési és kereskedelmi szaklapjaként havonta (minden hónap 15. napjára) minimálisan 44 belső oldal terjedelemmel és 4.500 példányban jelenik meg. A lap beszámol a gépesítés és gépüzemeltetés újdonságairól, a legújabb kutatási, fejlesztési eredményekről, hazai és külföldi kiállításokról, gépbemutatókról, az egyes mezőgépgyártók és kereskedők újszerű tevékenységéről, a világban fellelhető műszaki újdonságokról, a vállalkozókat érdeklő fontosabb műszaki és gazdasági kérdésekről, a gépesítést segítő szervek rendezvényeiről, az agrárgépész oktatás aktuális kérdéseiről stb. A lap hazai kapcsolatrendszere az agrárműszaki kutatásban és fejlesztésben dolgozó intézmények, gépgyártók, integrátorok, forgalmazók és vállalkozók széles körét öleli fel. A lapnak a világ valamennyi Európában érdekelt mezőgazdasági gépgyártó cégével közvetlen vagy hazai képviseleten keresztüli közvetett kapcsolata van. A vezető cégek nemzetközi sajtótájékoztatóira, rendezvényeire lapunk szerkesztősége évről évre meghívást kap. Ez a tény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztési tendenciákról és új konstrukciókról friss információkkal tudunk szolgálni.


technika.gmgi.hu